The grand seduction


Et üks väike kaluriküla ellu jääks ellu, oleks sinna vaja luua tehas, aga lepingu allkirjastamise peamiseks tingimuseks on kohapeal resideeruv arst. Arsti otsimine on viimased aastad luhtunud ning lõpuks annab ka linnapea alla ja põgeneb öövarjul saarelt ära.  Kuni selle ajani käis üldkoosolekutel kaks inimest, kes enamjaolt sinisilmselt teatasid, et teised ei jõua kohale saarele just praegu saabunud liiklusummikute tõttu. Kui Murray abikaasa kolib saarelt mandrile, et natukenegi raha teenida, saabub mehele kohale reaalsus, kas kõik nad surevad vaesusesse või leitakse arst ning pannakse püsti tehas, mis tagab rahavoo saarele.

Kui isegi potentsiaalne arstikanditaat on leitud, siis kuidas teda hoida saarel kinni, kus kõik on nii ligadi-logadi kui veel võimalik ning kuidas sellest kaosest luua pettekujutelm, et see on unelmate saar, kus võiks töötada ja elada. Algus ei ole kerge, aga abiks tuleb nutikus, pealtkuulamise oskus ja selle järgi tegutsemine.

 

Mõnus must huumor, näidates, et kõike on võiamlik, kui paika panna ühine eesmärk ja selle nimel koos tegutseda.

Ballerina.


Kui sul on unistus ja niikaua kui sa ennast mäletad, oled alati soovinud tantsida, siis tundub, et sinust peab saama tantsija kõigi raskuste kiuste. Aga olles orb, peab lastekodu reeglite järgi elama ning kui seal on motoks, et unistada võib, aga see ei tähenda, et unistused kunagi ka täide läheks, sest maailm on üks ääretult julm koht, tuleb vähemalt seal elades teha nägu, et sa seda kõike aktsepteerid.

Aga sinu unistus on see, mis annab sulle sära ja elujõu, siis lausa patt oleks seda eirata. Tuleb vaid välja mõelda plaan, kuidas unistus teoks teha ja selleks tuleb appi parim sõber Viktor.

Multikas usust, armastusest, tahtejõust, unistuste täitmisest, sõprusest, võimust, kättemaksust, usust endasse ja teistesse ning seda kõike saadab imeilus muusika ja tants.

Anne Franki päevik.


Anne Frank on täiesti tavaline nooruk, kelle elu on üks lust ja lillepidu, kuni saabub võimule Hitler ning hakkab pihta jaht juutidele. Frankide perel on valida, kas minna peitu või oodata koputust uksele, mis heaga ei lõppe. Perekond otsustab varjuda, kuid ennem seatakse kodu „korda“ nii, et jääks mulje, et ollakse põgenetud maalt. Tegelikult minnakse Frankide pipravabrikusse kunagisse laborisse varjule. Peagi on neid kokku 8. Nende eluolu sõltub täielukult sõpradest ja nende kavalusest smukeldada neile toitu, talonge, raamatuid, müüa kaasa võetud luksusesemeid mustal turul. Päevik jääb ajavahemikku 1942-1944, kuni keegi koputas ja nn tagahoovi elanikele tuldi järgi. Ellu jäi ainsana Anne isa Otto, kes laagrist tagasi jõudes sai päeviku enda valdusesse ning otsustas selle avaldada.

Anne kutsub päevikut Kittyks ja kirjutab sinna oma salajasemad mõtted, tunded, tulevikuplaanid, unistused – kõik, mida ta ei saa igapäevaselt kellegagi jagada, sest kõik peidus olijad püüavad omamoodi vastupidada, kuid mis hinnaga? Kui ruumi on vähe, söök ei ole hea, vaikselt peab oelma, aeg-ajalt on tunne, et neid on avastatud, see kõik kasvatab pingeid, mida ei saa muudmoodi välja elada, kui teiste peal.

Ausalt kirjutatud päevik, midagi ei varja, püüab läbi kirjutamise leida selgust endas ja maailma.

download

Süüdlane, Verfehlung


Mis juhtub siis, kui keset jumalateenistuse algust kaks politseid saabuvad su sõbra ehk kaaspreestri juurde ning ütlevad, et tahavad temaga jaoskonnas juttu ajada. Reaalselt välk selgest taevast. Süüdistus, mis algul tundub nii nonsenss, preester, kes on kogukonna laste jaoks teinud kõik, toonud nad tänavalt kirikusse, satub järsku laste ahistamise eest eeluurimise alla. Sõber, keda sa oled tundnud 15 aastat ja järsku selline süüdistust. Aga lähemalt uurides võtab lugu hoopis teise pöörde ning muutub aina sügavamaks ja mitmekihilisemaks. Kuidas käituda, kelle poole oma leiuga minna? Kirik on asunud kaitsepositsioonile, mis preestrina edasi teha? Kas minna vastuollu oma ametivande või südametunnistusega?

Gifted. Imelaps


Kui sa reaalselt tead, et sinu juures elav õetütar on tõelise talendiga, mis on sinu edasine otsus? Teades, et lapse ema enesetapu põhjuseks oli ühele seitsmest suurest maailma mõjutavale teoreemile tõestust otsides. Kas sa sooviksid sellist elu lapsele või üritaksid ikkagi loodusele keelt näidata ning panna ta tavakooli, kus tal reaalselt võib igav olla, sest kui teised õpivad 1+1, suudab tema igast arvust ruutjuurt võtta ja kõrgema matemaatika teoreeme tõestada.

Plaan töötab peaaegu õlitatul esimese kooli nädala lõpuni, kui direktor saab aru, kes kooli toodi ning otsustab asuda lapse võimetele vastavat kooli otsima. Kui veel mängu tuleb matemaatikust rikkurist vanaema, siis on aimata, et vägikaika vedu lapse eeskoste ja tuleviku suhtes on muljetavaldav ja üle laipade teooriaga.

Imeilus film armastusest, hoolimisest, võimust, lootusest ja selle purunemisest. Kas me alati oskame aimata, mis võiks olla väiksele inimesele parim, ilma et me talle haiget teeksime ning samas aitaksime ta arengule 100% kaasa?

Minu Iisrael. Kuidas tõlkida sabatit. Margit Prantsus


 

Kui sind natukenegi huvitab püha linn ning kolme suure monoteistliku religiooni kokkupuuted Pühal Maal, siis oleks lausa patt seda raamatut mitte lugeda. Kel natukenegi teadmisi Vanast ja Uuest Testamendist, siis igati huvitav lugemine, annab kindlasti uusi teadmisi ja otseloomulikult tekitab tahet minna külastama Püha Maad, aga mitte grupituristina vaid pigem saatjaks see raamat ja seigelda omal käel. Istuda tõepoolest nutumüüri äärsele trepile ja saada osa sellest saginast ja mõista mida tähendab olla üks osa valitud rahvast.

Kuigi Tallinnas on olemas sünagoog, kui mitmed meist on sattunud sinna mõnda püha tähistama või sabati alguse tähistusele. Vist vähesed. Mina seal alles hiljuti käisin ekskursioonil ning oli võimalus sabati teenistusest osa võtta ning tagant järgi mõeldes toimunu üle, „Minu Iisrael“ natuke aitas laiemalt mõista, mille osaliseks ma sain ning  kui oluline nende jaoks see sabat on, sest kristlase jaoks on küll pühapäev püha päev, aga see ei tähenda, et sa midagi asjalikku ei tee pühapäeval, isegi kui sa hommikul kirikus oled käinud. Peaks eestlasena õppust võtma,  kuidas õigesti puhata ja see ei tähenda, et tegelen saja asjaga vaid puhkangi ja täiega 😉

Mis mõttena jäi kummitama, et seal on pühakodasid, mis jagavad pinda omavahel, mitte et kaks kirikut jagavad sama saali, ei. Sama pinda jagavad kaks religiooni, islam ja juudid, et ühes osas majas on sünagoog ja samas majas mosee. Kas ei ole imeline, aga Pühal Maal ju teisiti ei saagi 😉

download (2)